• Λάμπερτ Χάρης(Lambert Harry)
  • Μελετοπούλου Στέλλα
  • Παυλίδης Γιάννης
  • Παυλόπουλος Τάσος
  • Σωτηροπούλου Αμαλία
  • Τσιάρας Φίλιππος (Tsiaras Philip)