Τίτλος: Αντιγόνη Καββαθά: "Πλέγμα"
Καλλιτέχνης: Καββαθά Αντιγόνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Hydra Workshop
Τοποθεσία: Λιμάνι της Ύδρα