Τίτλος: Μαρία Κομπατσιάρη: "ΑΝΑΛΕΚΤΑ"
Καλλιτέχνης: Κομπατσιάρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Manica Lunga, Βιβλιοθήκη Classense
Τοποθεσία: Ραβέννα, Ιταλία