Τίτλος: Αλίνα Μάτσα: "Greek-land"
Καλλιτέχνης: Μάτσα Αλίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη
Τοποθεσία: Σύρος