: Αλίνα Μάτσα: "Greek-land"
: Μάτσα Αλίνα
: Ατομική
: 2019
: Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη
: Σύρος