Τίτλος: Μαρία Κομπατσιάρη: "Μνήμη και Τέχνη σε διάλογο"
Καλλιτέχνης: Κομπατσιάρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη