Τίτλος: Αντιγόνη Καββαθά: "Nexus"
Καλλιτέχνης: Καββαθά Αντιγόνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα