Τίτλος: "Flashback - Αναδρομή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Alma
Τοποθεσία: Αθήνα