Τίτλος: Δημήτρης Αληθεινός
Καλλιτέχνης: Αληθεινός Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Roma Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα