Τίτλος: Κυριάκος Κρόκος: "Πηγές της πρώτης αίσθησης"
Καλλιτέχνης: Κρόκος Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας
Τοποθεσία: Αίγινα