Τίτλος: "Προς τη Σελήνη, στη Σελήνη και πέρα απ΄ αυτήν"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Kunsthaus sans Tilre
Τοποθεσία: Potsdam, Γερμανία