Τίτλος: Μιχάλης Αρφαράς: "Προσωπικές Μυθοπλασίες"
Καλλιτέχνης: Αρφαράς Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα