Τίτλος: Τάκης Ζερδεβάς: "Observatory"
Καλλιτέχνης: Ζερδεβάς Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα