Τίτλος: Μάριος Σπηλιόπουλος: "Dazibao - Handmade Newspapers"
Καλλιτέχνης: Σπηλιόπουλος Μάριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα