Τίτλος: "Μεθερμηνείες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλης του Βόλου
Τοποθεσία: Βόλος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Λυκείου των Ελληνίδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Βόλο 19-22 Σεπτεμβρίου 2019. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.