• Κασσαβέτη Κατερίνα
  • Παπαδημητρίου Μαρία
  • Ποδιάς Νίκος
  • Σδούκου Ιφιγένεια
  • Σκουρογιάννης Δημήτρης
  • Τερλίδου Ιωάννα
  • Χατζηνικολάου Μαρία-Ανδρομάχη