Τίτλος: Αντώνης Παναγόπουλος: "Μελετώντας την Οθωμανική Εποχή"
Καλλιτέχνης: Αντώνιος (Παναγόπουλος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της ημερίδας "Μελετώντας την Οθωμανική Εποχή" η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Αντώνης Παναγόπουλος παρουσίασε για μία ημέρα την οθωμανική απόδοση και ένταξη του κειμένου Espace de Memoire στο αντίστοιχο project.