Τίτλος: Αντώνης Παναγόπουλος: "Summer Project Ι"
Καλλιτέχνης: Αντώνιος (Παναγόπουλος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα