Τίτλος: Τζων Χριστοφόρου: "Paintings 1953-1958"
Καλλιτέχνης: Χριστοφόρου Τζων
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery One
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο