Τίτλος: Νικόλαος Νάκης
Καλλιτέχνης: Νάκης Νικόλαος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα