Τίτλος: Ελένη Ζούνη: "Αποδόμηση σιωπής"
Καλλιτέχνης: Ζούνη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πράπογλου Κώστας