Τίτλος: "Λάμπρος Ορφανός - Έλλη Μουρέλου-Ορφανού: Χαράσσοντας την ζωή 1944-1966"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή - Πλατανίστεια & Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή - Λευκωσία
Τοποθεσία: Κύπρος
Επιμέλεια: Reeb-Τσαγγάρη Helene
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε 2 Ιουλίου - 16 Οκτωβρίου 2022 στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή - Πλατανίστεια και από 27 Οκτωβρίου 2022 - 15 Ιανουαρίου 2023 στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή - Λευκωσία.