Τίτλος: Γιάννης Παππάς
Καλλιτέχνης: Παππάς Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα