Τίτλος: Πάβλος Χαμπίδης: "Βρυξέλλες"
Καλλιτέχνης: Χαμπίδης Πάβλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα