Τίτλος: "Το Δικαίωμα στη Σιωπή;"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: John Jay College of Criminal Justice, CUNY, City University of New York
Τοποθεσία: New York, U.S.A.
Επιμέλεια: Γκουντούνα Σωζήτα, Βραχοπούλου Θάλεια
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε από την πολιτιστική πλατφόρμα "Greece In USA". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.