Τίτλος: "Εικόνες ενός Επιπλέοντος Κόσμου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Κτήριο Κανελλόπουλου-Κριτσωταλάκη
Τοποθεσία: Αίγιο, Αχαΐας
Επιμέλεια: Χαριτωνίδου Νάνσυ
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο 2ο Φεστιβάλ Πριμαρόλια. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.