Τίτλος: Νίκος Κυριακόπουλος: "The Drawing Project - Works on Paper - Complete Series"
Καλλιτέχνης: Κυριακόπουλος Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: 16 Φωκίωνος Νέγρη
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Pencil Squad Studio