Τίτλος: "Ύμνος εις την Ελευθερίαν: Μια συλλογική εικαστική περιπέτεια"
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο
Τοποθεσία: Βόλος
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις
Παρατηρήσεις: Διοργάνωση έκθεσης: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ιδρύματος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.