Τίτλος: Παναγιώτης Λεζές: "Post-play Allegory"
Καλλιτέχνης: Λεζές Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: venue Asylum+
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αργιανάς Κωνσταντίνος