Τίτλος: Αστέριος Τόρης: "Infrared"
Καλλιτέχνης: Τόρης Αστέριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Art Appel Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κολοκοτρώνης Γιάννης