Τίτλος: "Μικρές Κυρίες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Μέγαρο Ησαΐα
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Θέμης Ραγιάς/Σοφία Ηλιάνα Γεωργιάδη
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του "Back to Athens 10: Geometry of racional, a review". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.