Τίτλος: Πέτρος Παπαβασιλείου: "Mostra personale di acquaforti e litoincisioni"
Καλλιτέχνης: Πέτρος (Παπαβασιλείου)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Instituto Rizzoli per l΄Insegnamento delle arti grafiche
Τοποθεσία: Μιλάνο, Ιταλία