Τίτλος: Κώστας Πλακωτάρης
Καλλιτέχνης: Πλακωτάρης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Ηλιάδη
Τοποθεσία: Αθήνα