Τίτλος: Ναυσικά Πάστρα
Καλλιτέχνης: Πάστρα Ναυσικά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Wurthle Wein
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία