Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 7 από 17