Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 8 από 17