Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 9 από 17