• Βασιλικός Βασίλης
  • Δημουλά Κική
  • Ελύτης Οδυσσέας
  • Καβάφης Κωνσταντίνος
  • Παπαϊωάννου Γιάννης
  • Σεφέρης Γιώργος