Τίτλος: Νίκος Σαχίνης
Καλλιτέχνης: Σαχίνης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Βαλαγιάννη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη