Τίτλος: Ντιάνα Αντωνακάτου: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Αντωνακάτου Ντιάνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη