Τίτλος: Μαρία Κομπατσιάρη: "Μολυβδόβουλα: Σφραγίζοντας την Κληρονομιά του Βυζαντίου"
Καλλιτέχνης: Κομπατσιάρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Καμπάνης Παναγιώτης