Τίτλος: Αντώνιος Παναγόπουλος
Καλλιτέχνης: Αντώνιος (Παναγόπουλος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: επί λέξει Βιβλιοπωλείο
Τοποθεσία: Αθήνα