Τίτλος: "Σχέδια γυμνού"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1947
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα